OSTALE STROKOVNE NALOGE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
 
- svetovanja pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
- svetovanja glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
- pomoč pri vodenju evidenc
- občasni notranji nadzor
- prijave in raziskave poškodb
- pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ipd.

Vse pravice pridr�ane © 2013 ZAMEG-ZAJC - Spletno stran oblikoval AŠCOMP, Aljoša Škufca s.p.