- PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME
 - PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA
 - USPOSABLJANJA IN PREIZKUSI ZNANJ NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
 - OSTALE STROKOVNE NALOGE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Vse pravice pridržane © 2013 ZAMEG-ZAJC - Spletno stran oblikoval AŠCOMP, Aljoša Škufca s.p.