PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

 

Vsak delodajalec mora na podlagi 14. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni tveganja za

nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

 

Ocenjevanje tveganja obsega:

- opredelitev nevarnosti,

- opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju,

- ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja,

- določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja,

- revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij.

 

Vse pravice pridr�ane © 2013 ZAMEG-ZAJC - Spletno stran oblikoval AŠCOMP, Aljoša Škufca s.p.