USPOSABLJANJA IN PREIZKUSI ZNANJ NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM

 
Izvajamo usposabljanja za varstvo pred požarom skladno z zahtevami 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07)
 
Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:
 
1. nastopu dela;

2. premestitvi na drugo delovno mesto;

3. začetku opravljanja drugega dela;
4. spremembi ali uvajanju nove delovne opreme;
5. spremembi in uvajanju nove tehnologije.
 
Usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požari se morajo izvajati v skladu z zakonodajo v vseh podjetjih in ustanovah za vse zaposlene in sicer ob nastopu dela in periodično (na 2 - 3 leta). Usposabljanje zajema področje pravno normativne ureditve varstva pred požarom, seznanitev z vsebino požarnega reda podjetja, ukrepi v primeru požara in praktično gašenje z gasilniki, ki so v podjetju nameščeni.

Vse pravice pridr�ane © 2013 ZAMEG-ZAJC - Spletno stran oblikoval AŠCOMP, Aljoša Škufca s.p.